اخبار

شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد جهت ارتقاء سیستم نگهداری و تعمیرات در حوزه ریلی اقدام به انتخاب مشاور نموده است. در همین راستا گروه مهندسین مشاور عهده دار ارائه خدمات مشاوره می باشد ...

بیشتر بخوانید ...

با لطف پروردگار و به پشتوانه توان علمی ، فنی و تجربی مهندسین مشاور ایتسن ، برای اولین بار در کشور "ضابطه طراحی دپو و پارکینگ های قطار شهری" (نشریه شماره 803 سازمان برنامه و بودجه کشور ) تهیه و تدوین گردید . ...

بیشتر بخوانید ...

گروه مهندسین مشاور ایتسن به عنوان مشاور پروژه " استقرار نظام مدیریت دارایی های فیزیکی در شرکت پالایش نفت تبریز" انتخاب شد. ...

بیشتر بخوانید ...
راهنمای تنظیم قراردادهای نگهداری و تعمیرات

کتاب " راهنمای تنظیم قراردادهای نگهداری و تعمیرات" به نگارش سازمان استانداردهای انگلستان و ترجمه جمشید اکبری , سهند سبطی , محمدحسین رهنمایی به چاپ رسید. ...

بیشتر بخوانید ...
تایید صلاحیت مشاوره مدیریت دارایی های فیزیکی در وزارت نفت

گروه مهندسین مشاور ایتسن به عنوان یکی از شرکت های احراز صلاحیت شده مدیریت دارایی فیزیکی در وزارت نفت انتخاب شد. ...

بیشتر بخوانید ...
برگزاری دوره آموزشی مدیریت دارایی فیزیکی

در روز 29 بهمن ماه دوره آموزشی آشنایی با جنبه های مدیریت دارایی فیزیکی در سازمان آب و فاضلاب منطقه 3 تهران برگزار گردید. ...

بیشتر بخوانید ...
برگزاری دوره مدیریت هزینه یابی چرخه عمر دارایی

دوره مدیریت هزینه یابی چرخه عمر دارایی (LCC) در اداره تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی بندر امام در تاریخ های 20 و 21 بهمن ماه برگزار گردید. ...

بیشتر بخوانید ...
برگزاری دوره آموزشی RCM در بندر امام خمینی

دوره نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان(RCM) در اداره تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی بندر امام در تاریخ 16 الی 18 دی ماه برگزار گردید. ...

بیشتر بخوانید ...