مقالات

نمونه استفاده از روش هزینه چرخه عمر برای جایگزینی دستگاه UPS در یک  سازمان نظامی

نمونه استفاده از روش هزینه چرخه عمر برای جایگزینی دستگاه UPS در یک سازمان نظامی

نویسندگان: محمود محمودی، محمدرضا حمیدی، محمدحسین رهنمائی پذیرش شده در "دوفصلنامه علمی پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی"

بیشتر بخوانید
بکارگیری آنالیز نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان در ماشین سوزن

بکارگیری آنالیز نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان در ماشین سوزن

نویسندگان: سید سهند سبطی، امیرمسعود تیره کار، زهرا راجی پور پذیرش شده در "دوفصلنامه علمی پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی"

بیشتر بخوانید
تحلیل عوامل موثر بر گردشگری دریایی و ارائه برنامه عملیاتی برای توسعه آن

تحلیل عوامل موثر بر گردشگری دریایی و ارائه برنامه عملیاتی برای توسعه آن

نویسندگان : کاظم دژانگاه، محمد حسین رهنمایی، مهدی سیفی مرادی، پذیرش شده در بیستمین همایش صنایع دریایی- آذر 97

بیشتر بخوانید
پارامترهای مورد نیاز جهت انتخاب فندر مناسب  برای اسکله ها متناسب با نوع شناورها جهت پهلوگیری

پارامترهای مورد نیاز جهت انتخاب فندر مناسب برای اسکله ها متناسب با نوع شناورها جهت پهلوگیری

نویسندگان : مصطفی طبسی، کاظم دژانگاه، مهدی سیفی مرادی- پذیرفته شده در بیستمین همایش صنایع دریایی-آذر 97

بیشتر بخوانید
بررسی تاثیر مولفه های سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی بر افزایش بهره‌وری

بررسی تاثیر مولفه های سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی بر افزایش بهره‌وری

نویسندگان : کاظم دژانگاه، مهدی سیفی مرادی- پذیرفته شده در هفتمین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی-شهریور 97

بیشتر بخوانید
آشنایی با اینترنت اشیاء و کاربرد آن در هوشمند سازی بنادر

آشنایی با اینترنت اشیاء و کاربرد آن در هوشمند سازی بنادر

نویسندگان : کاظم دژانگاه، محمد حسین رهنمایی، مهدی سیفی مرادی-پذیرش شده در بیستمین همایش صنایع دریایی- آذر 97

بیشتر بخوانید
مقايسه روش‌ها و ابزارهاي آناليز علل ريشه‌اي

مقايسه روش‌ها و ابزارهاي آناليز علل ريشه‌اي

نویسنده: مهندس سید سهند سبطی مشاور نگهداری و تعمیرات و مهندسی قابلیت اطمینان

بیشتر بخوانید
اهمیت مدیریت دارایی‌های فیزیکی و نحوه انتخاب مدلی مناسب جهت تعالی در مدیریت دارایی

اهمیت مدیریت دارایی‌های فیزیکی و نحوه انتخاب مدلی مناسب جهت تعالی در مدیریت دارایی

نویسنده : سيد سهند سبطي مشاور مهندسي قابليت اطمينان و مديريت دارايي‌هاي فيزيکي

بیشتر بخوانید