مهندسین مشاور ایتسن

 

گروه مهندسین مشاور ایتسن در سال 1356 به عنوان اولین مهندس مشاور صنعتی در بخش خصوصی کشور تاسیس شد. اساس موفقیت ایتسن طی دهه های گذشته، توانایی ما در درک و تحلیل درست نیازهای آینده صنایع، شناخت تکنولوژی های روز دنیا و ارائه طراحی مناسب بوده است و همواره رسالت ما انتقال دانش فنی مورد نیاز به کشور و بومی سازی آن برای طراحی، اجرا و گسترش پروژه ها و صنایع کشور بوده است. ما در هر مقطع از زمان و بنابر نیاز کشور و کارفرمایان خود، کارشناسان و گروه های زبده در زمینه های گوناگون مهندسی را به خدمت گرفته ایم تا بتوانیم در انواع پروژه های بزرگ صنعتی حضور فعال و موثر داشته باشیم. ایتسن به عنوان یک شرکت مهندس مشاور باتجربه، پیشرو و خوشنام در حرفه، بنابر نیازهای هر پروژه، همیشه امکان همکاری با بهترین کارشناسان و شرکت های ایرانی و خارجی را دارد. در حال حاضر بخش های مهندسی متعددی شامل معماری، سازه و سیویل، تاسیسات برق و ابزار دقیق، تاسیسات مکانیکی و پایپینگ، مطالعات تکنولوژی و فرآیند، متره و برآورد، مدیریت دارایی فیزیکی و نگهداری و تعمیرات، مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی طرح ها به صورت متمرکز در شرکت ایتسن  حضور دارند. به پشتوانه این بخش های مطالعاتی و مهندسی، شرکت ایتسن توانمندی لازم برای ارائه خدمات در تمامی مراحل پروژه شامل امکان سنجی، مطالعات اولیه و مهندسی پایه، مهندسی تفصیلی، خدمات نظارت عالیه و کارگاهی و خدمات در حین بهره برداری را در اختیار دارد. شرکت ایتسن ارائه خدمات به صنایع و پروژه هایی نظیر حمل و نقل ریلی، نفت و پتروشیمی، صنایع بندری و دریایی، صنایع فلزی، صنایع شیمیایی و صنایع معدنی را در کارنامه کاری خود ثبت کرده است. در طول چند دهه گذشته کارفرمایان ما همواره از نتیجه همکاری با ایتسن رضایت کامل داشته و معتقدند که سپردن پروژه های بزرگ و پیچیده صنعتی به ایتسن، نه تنها از نظر کیفیت کار، بلکه از نظر بودجه و زمان مورد نیاز برای اجرا نیز، تصمیمی منطقی و شایسته است.تجربه و شیوه کار ما در ایتسن، نه تنها اجرای پروژه با استانداردهای جهانی را ممکن ساخته، بلکه به کاهش ریسک های کارفرما و پیش گیری از هدر رفتن منابع پروژه می انجامد. تائیدیه ها و تقدیرنامه های کارفرمایان ما، بهترین گواه کیفیت کار ایتسن است.