مطالب علمی

مدیریت تعمیرات اساسی

مدیریت تعمیرات اساسی

30 اردیبهشت 1398

تهیه کننده : مهندس مصطفی طبسی کارشناس ارشد مدیریت دارایی های فیزیکی

بیشتر بخوانید
آپتایم Uptime (زمان دردسترس) چیست؟

آپتایم Uptime (زمان دردسترس) چیست؟

17 اردیبهشت 1398

تهیه کننده : مهندس مصطفی طبسی کارشناس ارشد مدیریت دارایی های فیزیکی

بیشتر بخوانید
مدیریت هزینه های نگهداری و تعمیرات  Maintenance Cost Management (MCM)

مدیریت هزینه های نگهداری و تعمیرات Maintenance Cost Management (MCM)

10 اردیبهشت 1398

تهیه کننده : مهندس مصطفی طبسی کارشناس ارشد مدیریت دارایی های فیزیکی

بیشتر بخوانید
چگونه فرکانس‌های بازرسی در نت پیش بینانه (PdM) و پیشگیرانه (PM) را تعیین کنیم؟

چگونه فرکانس‌های بازرسی در نت پیش بینانه (PdM) و پیشگیرانه (PM) را تعیین کنیم؟

9 اردیبهشت 1398

تهیه کننده : مهندس مصطفی طبسی کارشناس ارشد مدیریت دارایی های فیزیکی

بیشتر بخوانید
 فرآیند نگهداری و تعمیرات از دیدگاه استاندارد EN 17007

فرآیند نگهداری و تعمیرات از دیدگاه استاندارد EN 17007

9 اردیبهشت 1398

تهیه کننده : مهندس مصطفی طبسی کارشناس ارشد مدیریت دارایی های فیزیکی

بیشتر بخوانید
دو تغییر اصلی در ویرایش 2017 استانداردEN 15341

دو تغییر اصلی در ویرایش 2017 استانداردEN 15341

9 اردیبهشت 1398

تهیه کننده : مهندس مصطفی طبسی کارشناس ارشد مدیریت دارایی های فیزیکی

بیشتر بخوانید
تفاوت بین برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات با زمان بندی نگهداری و تعمیرات

تفاوت بین برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات با زمان بندی نگهداری و تعمیرات

20 اسفند 1397

تهیه کننده : مهندس مصطفی طبسی کارشناس ارشد مدیریت دارایی های فیزیکی

بیشتر بخوانید
بالا بردن انگیزه کارکنان با روش 4T

بالا بردن انگیزه کارکنان با روش 4T

11 اسفند 1397

تهیه کننده: مهندس مصطفی طبسی کارشناس ارشد مدیریت دارایی های فیزیکی

بیشتر بخوانید