اخبار

برگزاری دوره نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM

طی روزهای 16 الی 18 دی ماه با حضور نمایندگانی از معاونت فنی و نگهداری اداره تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابرات و الکترونیک و پیمانکاران و مشاورین اداره در بندر امام دوره نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان(RCM) با هدف بهینه سازی چک لیست های تعمیراتی مرتبط با تجهیزات این اداره برگزار گردید.

در روز پایانی دوره، چک لیست pm یا تعمیرات پیش اقدام به صورت گروهی بر اساس الگوهای خرابی، پیامدهای خرابی و هزینه های نگهداری برای تجهیزاتی چون دوربین های مدار بسته و UPS ها بهینه سازی گردید. 


نظر شما