جدول کلاس ها

نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان

نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان

31 شهریور 1395

نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان فرآیندی سیستماتیک و علمی برای تعیین فعالیت هایی است که باید انجام شوند تا از ادامۀ کارکرد تجهیزات و بطور کلی دارائی‌های‌ فیزیکی مطابق با انتظارات کاربرانشان اطمینان حاصل شود.

بیشتر بخوانید