اخبار

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با جنبه های مدیریت دارایی فیزیکی

در روز 29 بهمن ماه دوره آموزشی آشنایی با جنبه های مدیریت دارایی فیزیکی در سازمان آب و فاضلاب منطقه 3 تهران برگزار گردید.


نظر شما