اخبار

کارشناسان گروه مهندسین مشاور ایتسن ، آقایان مهندس عربی و مهندس طبسی، سرممیز و ممیز محترم شرکت مذکور به همراه مسئولین محترم منطقه قم ...

بیشتر بخوانید ...

برنامه پروژه طرح ریزی فرآیند خودارزیابی و تدوین نقشه راه تعالی دارایی های فیزیکی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه بوشهر طی روزهای بیست و دوم تا بیست و چهارم آذرماه سال ۹۵ با حضور نمایندگان شرکت ...

بیشتر بخوانید ...