اخبار

انجام مطالعات بهسازی و تعمیرات اساسی واحد شستشوی نمک شرکت پتروشیمی اروند

این قرارداد که در خرداد ماه سال 1397 توسط شرکت پتروشیمی اروند به گروه مهندسین مشاور ایتسن ابلاغ گردید شامل ارایه خدمات مشاوره در خصوص:

انجام مطالعات و ارایه گزارش راهکارهای پیشنهادی جهت بهسازی و تعمیرات اساسی واحد شستشوی نمک پتروشیمی اروند واقع در کیلومتر 2 محور بندر امام خمینی – آبادان و خدمات مطالعات توجیهی و فنی طرح مکانیزه کردن محوطه انباشت و برداشت نمک و طرح جایگزینی سیستم لجن زدایی آب نمک اشباع است.

در گام اول پس از عقد و ابلاغ قرارداد، گروهی از کارشناسان این شرکت به منظور بازرسی، بررسی مشکلات و معایب و تهیه پانچ لیستی مبتنی بر خرابی ها، معضلات و عوامل موثر در افت راندمان و بهبود کیفیت محصول نهایی اقدام به بازدید از واحد شستشوی نمک نمودند. گزارشات تهیه شده از این بازدیدها نیز تهیه و خدمت کارفرمای محترم جهت بررسی و اقدام لازم ارسال گردید.


نظر شما