اخبار

جلسه اجرای پروژه طرح ریزی فرایندخودارزیابی وتدوین نقشه راه تعالی دارایی های فیزیکی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه کرمانشاه با حضور مدیر، روسای واحد های ستادی و ممیزین گروه مهندسین مشاور ایتسن

جلسه اجرای پروژه طرح ریزی فرایند خودارزیابی و تدوین نقشه راه تعالی دارایی های فیزیکی با حضور مدیر، روسای واحدهای ستادی ، کارشناسان واحدهای فنی و مهندسی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه به همراه کارشناسان گروه مهندسین مشاور ایتسن ، آقایان مهندس عربی و مهندس طبسی، سرممیز و ممیز محترم شرکت در تاریخ 30 بهمن ماه  1395 برگزار گردید. کارشناسان شرکت ایتسن، با انجام مصاحبه با گروه هدف و بازدید از تاسیسات انبار نفت و انبار کالا در تاریخ های 1 و 2 اسفند ماه ، منطقه مذکور را ارزیابی کردند.


نظر شما