آنالیز نت مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM)

آنالیز نت مبتنی بر قابلیت اطمینان پیشرفته‌ترین روش نگارش برنامه‌های نگهداری و تعمیرات تجهیزات است، که اغلب تنها برای تجهیزات کلیدی و بسیار حساس در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش کلیه الزامات مورد نیاز جهت حفظ کارکرد قابل اطمینان تجهیز بررسی شده و در برنامه‌ نگهداری  تجهیز گنجانده می‌شود. در این آنالیز، بر اساس شناخت حاصل از علل خرابی‌، الگوی و پیامدهای خرابی برنامه نگهداری جامعی تدوین می‌شود. چنین برنامه‌ای ضمن پوشش کامل علل خرابی تجهیز، ریسک خرابی‌هایی با پیامدهای ایمنی و زیست محیطی را به حداقل کاهش می‌دهد. خروجی این برنامه لیستی از تعمیرات پیشگیرانه و پیشگویانه، بازطراحی‌ها و دیگر استراتژی‌های مدیریت خرابی است که برای مدیریت خرابی‌های تجهیز انتخاب شده‌اند.

انجام این آنالیز نیازمند آموزش و تجربه بالاییست. گروه مهندسین مشاور ایتسن با بهره‌گیری از متخصصین آموزش‌دیده و فنی، آمادگی دارد تا ضمن برگزاری دوره‌های آموزشی پیشرفته برای مدیران و کارشناسان شما در این زمینه، شما را در ایجاد واحدی جهت آنالیز نت مبتنی بر قابلیت اطمینان همراهی نماید.

همچنین این شرکت آمادگی دارد تا با بهره‌گیری از خبرترین تسهیلگران خود (هدایت کنندگان جلسات آنالیز)، تجهیزات حساس شما را آنالیز کرده و با ارایه برنامه نگهداری بهینه، توقفات تجهیزات شما را به حداقل رساند.