دوره های آموزشی

آنالیز علل ریشه‌ای خرابی

11 شهریور 1397

فضای صنعتی کنونی دستخوش تغییراتی سریعتر از گذشته بوده و با شتابی روزافزون در حال پیشرفت و ترقی است. حفظ توان رقابتی در این فضا، نیاز به واکنش‌‌ سریع و مناسب به تغییرات و بهره‌گیری از مدل‌های بهبود مستمر و مهندسی قابلیت اطمینان دارد. جلوگیری از تکرار حوادث ناخوشایند یکی از دغدغه‌های جدی مدیران صنعتی است که از طریق افزایش قابلیت اطمینانِ تجهیزات و فرآیندها حاصل می‌شود و می‌تواند ضامن پیشرفت مستمر و افزایش توان رقابتی مجموعه‌های صنعتی باشد.   

وقوع حوادث غیر مترقبه‌ مانند آن چه ناشی از خرابی‌های تصادفی و غیر تصادفی، اشتباهات فردی و یا فرآیندی است، گهگاه پیامدهای ایمنی و عملیاتی جدی‌ای به همراه دارد. چنین پیامدهایی منجر به تحمیل هزینه‌های مادی و معنویِ سنگینی به هر مجموعه صنعتی شده و کاهش توان رقابتی را در پی دارد. جلوگیری از تکرار حوادث ناخوشایند مانند آنچه عواقبی چون توقف تولید، آلودگی زیست محیطی، صدمات مالی، کاهش فروش و ... می‌شود مسئله ایست مهم که نیاز به درک و شناخت مناسب از چگونگی وقوع، پیامد و اثرات آن و همچنین بهره‌گیری از روشی مناسب برای حل دارد.

 اما با پیشرفت دانش و تکنولوژی، اکثر فرآیندها و تجهیزات نسبت به گذشته پیچیده‌تر و در نتیجه شناخت پارامترهای موثر بر نحوه عملکرد و عوامل خرابی آن‌ها و یا درک چگونگی وقوع حوادث ناگوار و نامطلوب صنعتی، تبدیل به کاری دشوار و گیج کننده شده است. همچنین توانایی در حل موثر مسئله و مواجهه با پیشامدهای ناخوشایند بعنوان یکی از مهمترین مهارت‌های لازم برای مدیران و کارشناسان مجموعه‌های صنعتی، علیرغم اهمیت فراوان آن، تاکنون چندان مورد توجه قرار نگرفته است. این در حالیست که توانایی مناسب در حل مسئله و مواجهه با حوادث دارای نقشی موثر در بهبود کیفیت راهبری و رسیدن به اهداف مورد نظر در هر مجموعه‌ است.

با توجه به وجود عوامل متعدد اثر‌گذار، ماهیت پیچیده و ظرافت‌های خاص موجود در فرآیند‌‌کاری صنایع امروزی و دیگر موانعی که پیشتر به آن‌ها اشاره شد، چاره جویی برای حل مسائل و مشکلات صنعتی و جلوگیری از تکرار بسیاری از حوادث ناخوشایند نیازمند انجام بررسی‌ای‌ دقیق با بهره‌گیری از روشی استاندارد و کارا در این خصوص است. آنالیز علل ریشه‌ای یکی از شناخته ‌شده‌ترین روش‌های حل مسئله است. بهره‌گیری از این آنالیز بعد از وقوع حوادث و پیشامد‌های ناگوار و نامطلوب یکی از راهکارهای معتبر جهت جلوگیری از بروز این مشکلات و مواجهه با آن‌ها است.

شرکت کنندگان این دوره آموزشی، پس از اتمام دوره قادر خواهند بود نسبت به تحلیل علل ریشه ای خرابی تجهیزات مجموعه خود اقدام نموده و در جهت بهره گیری سیستمی از انالیز علل ریشه ای در مجموعه خود گام بردارند.

محتوای دوره آموزشی ، آنالیز علل ریشه ای خرابی (Root Cause Analysis)

 • معرفی روش آنالیز علل ریشه ای و اهمیت بهره گیری از ان
 • آشنایی با قوانین حاکم بر روابط علت و معلولی (اصول پایه در روش های انالیز علل ریشه ای
 • نحوه پیاده سازی روش آنالیز علل ریشه ای اپولو
 • چگونه مسایلی برای انالیز انتخاب می شوند
 • نحوه تشکیل کارگروه آنالیز
 • نحوه جمع آوری و ثبت و ضبط مستندات خرابی یا حادثه
 • نحوه تعریف مسله
 • نحوه توسعه شبکه علت و معلولی حاکم بر مسئله
 • چگونگی بررسی مستندات خرابی و یا حادثه
 • نحوه ارایه راه کار جهت جلوگیری از تکرار خرابی یا حادثه
 • ارزیابی راه کارهای پیشنهادی
 • تهیه برنامه اجرایی
 • الزامات نگارش گزارش
 • نحوه بهره‌گیری سیستمی از آنالیز علل ریشه‌ای
 • نحوه پایش اثربخشی آنالیز های انجام شده و ممیزی آن‌ها

مخاطبان دوره آموزشی:

 • مدیران ارشد، مدیران و کارشناسان نگهداری و تعمیرات، مهندسی و بهره برداری