مقالات

بکارگیری آنالیز نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان در ماشین سوزن

توسعه زیرساخت‌ها و صنایع طی چند دهه گذشته، نیاز به راهبری بهره‌ور و اقتصادی صنایع و زیرساخت‌های استراتژیک را بیش از پیش در اولویت قرار داده است. نگهداری و تعمیرات (نت) کارآمد و اثربخش می‌تواند با کاهش هزینه‌های ناشی از توقفات و خرابی‌های پیش بینی نشده، کاهش زمان تعمیرات، افزایش ایمنی و افزایش طول عمر اقتصادی تجهیزات و قطعات، نقشی کلیدی در ارتقاء عملکرد صنایعِ "تجهیزمحور" و زیرساخت‌های کشور ایفا کند.

ماشین سوزن یکی از تجهیرات کلیدی در صنایع ریلی است که عملکرد مطمئن و قابل اطمینان این تجهیز الکترو هیدرومکانیکی نقشی اساسی در افزایش سطح ایمنی عملکرد و پیوستگی عملیاتی در این صنعت دارد (2). با توجه به اهمیت موضوع عملکرد مطمئن، پایدار و ایمن این تجهیز در صنعت ریلی و اهمیت بهره گیری از روش‌های نوین و پیشرفته در تدوین برنامه‌های نگهداری و تعمیرات برای چنین تجهیزاتی، در این پژوهش از روش آنالیز نگهداری و تعمیرات مبتنی قابلیت اطمینان RCM برای تدوین برنامه های نگهداری و تعمیرات ماشین سوزن استفاده شد.

نتایج این پژوهش کاربردی نشان میدهد، بکارگیری آنالیز نگهداری و تعمیرات مبتنی قابلیت اطمینان RCM برای ماشین سوزن منجر به افزایش میزان اثربخشی و کارآمدی فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات و همچنین کاهش هزینه‌ها و حجم فعالیت‌های تعمیراتی می‌شود.