انتشارات

استراتژی هایی برای ارتقاء سطح در مدیریت نگهداشت

استراتژی هایی برای ارتقاء سطح در مدیریت نگهداشت

گروه مهندسین مشاور ایتسن بعنوان پیشرو در ارائه خدمات مشاوره در سیستم نگهداری و تعمیرات و اجرای پروژه های متعدد در ارزیابی و پیاده سازی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی صنایع کشور، تالیف و ترجمه نسخه سوم کتاب آپتایم را با عنوان " استراتژی هایی برای ارتقاء سطح در مدیریت نگهداشت" با هدف انتقال آخرین دستاوردهای دانش نگهداشت در برنامه کاری خود قرار داد و به اتمام رساند. گروه مهندسین مشاور ایتسن امیدوار است با ترجمه این کتاب توانسته باشد گامی هر چند کوچک در جهت اعتلای مدیریت نگهداشت در مراکز صنعتی کشور بر دارد. این کتاب بعد از چاپ به زودی در اختیار علاقمندان به صنعت نگهداشت قرار خواهد گرفت.