مدیریت هزینه های چرخه عمر (LCC)

متاسفانه در بسیاری از صنایع قدیمی در کشور، می‌توان تجهیزاتی را یافت که بسیار فرسوده بوده و هزینه تعمیرات و بهره‌برداری از آن‌ها بسیار بالاست. در اغلب موارد جایگزین کردن این تجهیزاتی با تجهیزات نو و مشابه و یا با تجهیزاتی با تکنولوژی جدیدتر می‌تواند بازگشت سرمایه‌ای سریع را برای مجموعه در پی داشته باشد. جایگزینی چنین تجهیزاتی که اغلب از جمله تجهیزات سرمایه‌ای گران قیمت هستند، نیازمند یک طرح توجیهی است که بر اساس مستندات و محاسبات دقیق نشان دهد که هزینه نگهداری و تعمیرات و راهبری این تجهیزات در مقایسه با گزینه‌های دیگر بالاست. انجام چنین محاسباتی و تهیه چنین طرح توجیهی از طریق آنالیز هزینه‌های چرخه عمر میسر خواهد بود.

آنالیز هزینه‌های چرخه عمر نشان خواهد داد که عمر بهینه استفاده از یک تجهیز به لحاظ اقتصادی چه میزان است و بهتر است که تجهیزات فوق در چه زمانی تعویض و جایگزین شوند.

گروه مهندسین مشاور ایتسن از مشاورین خبره با تجربه‌ای در زمینه آنالیز هزینه‌های چرخه عمر بهره می‌برد که می‌توانند سازمان شما را در ایجاد یک نظام جامع در مدیریت هزینه‌های چرخه عمر تجهیزاتتان یاری نماید.