مدیریت انبار و قطعات یدکی (MRO)

نبود قطعات یدکی حیاتی مورد نیاز در زمان انجام تعمیرات اضطراری گاها می‌تواند منجر به توقف طولانی مدت خطوط تولید در واحد صنعتی شود، از طرف دیگر انباشت و ذخیره بیش از حد قطعات یدکی در انبار منجر به افزایش میزان سرمایه راکد سازمان می‌شود، به همین دلیل یکی از چالش‌های سازمان‌های تجهیز محور برقراری تعادل بین دو عامل فوق است. همچنین نحوه چیدمان انبار، سیستم‌های حفاظتی لازم و مدیریت مواد و قطعات تاریخ مصرف دار از دیگر عوامل موثر در مدیریت صحیح انبار ها هستند.

مشاورین مدیریت انبار و قطعات یدکی گروه مهندسین مشاور ایتسن با سال ها تجربه در خصوص مشاورهسیستم مدیریت انبار و سفارشات می‌توانند سازمان شما را در این زمینه یاری کنند.