پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی

در سازمان‌های "تجهیز محور"، صنایعی مانند صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، و صنایع فولاد، صنایع معدنی، شرکت های دست اندرکار تولید و توزیع آب و برق و ... مدیریت صحیح دارایی‌ها اهمیت ویژه دارد. این سازمان‌هامعمولا به طور مستمر در راستای تحقق یک سیستم مدیریت دارایی کارآمد گام برمی‌دارند. استقرار این سیستم با اهداف گوناگونی همچون، افزایش دسترس‌پذیری و قابلیت اطمینان تجهیزات، کاهش هزینه‌های نگهداری و تعمیرات، افزایش سطح سرویس انبار قطعات یدکی، کاهش هزینه‌های خواب سرمایه در انبارها، اثربخشی بیشتر فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات و ... انجام و پیگیری می‌شود.

با توجه به اینکه پیاده‌سازی این سیستم در کشور به تازگی روایج یافته و در عین حال از پیچیدگی‌ و ظرافت‌های خاصی برخوردار است، می‌توان با بهره‌گیری از مشاورین فنی و متخصص روند پیاده‌سازی صحیح این سیستم را تسهیل نمود و از اتلاف منابع در این مسیر جلوگیری کرد.

گروه مهندسین مشاور ایتسن با بهره‌گیری از کارشناسان خبره در زمینه پیاده‌سازی سیستم مدیریت دارایی و دیگر سیستم‌های مدیریت نگهداشت آمادگی دارد تا سازمان شما را در پیاده‌سازی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی همراهی نماید.