پروژه ها

استقرار نظام مدیریت دارایی های فیزیکی در شرکت پالایش نفت تبریز

 

 

 

معرفی پروژه:

شرکت پالایش نفت تبریز در وسعت جغرافیائی 200 هکتار به ارتفاع 1362 متر از سطح دریا در جنوب غربی شهر تبریز احداث گردیده است.

شرکت پالایش نفت تبریز در سال 1353 توسط شرکت UOP طراحی پایه و توسط شرکت Snamprogetti  طراحی تفصیلی و احداث شده است.

این شرکت در بهمن سال 1356 با ظرفیت اسمی 80000 بشکه در روز راه اندازی گردید. افزایش ظرفیت تولید به 110000 بشکه در روز با تلاش کارشناسان و متخصصین داخلی برگ زرینی است که در سال 1371 در این شرکت رقم خورده است.

شرکت پالایش نفت تبریز هم اکنون سهم حدود 7 درصد از توان تصفیه نفت خام کل کشور را بخود اختصاص داده و تامین بخشی از سوخت مایع مورد نیاز شمال غرب کشور و نیروگاه حرارتی تبریز را بر عهده دارد.

موضوع این پروژه استقرار نظام مديريت دارائي هاي فيزيكي در شركت پالايش نفت تبريز می باشد.

شرح خدمات:

انجام خدمات پنج گانه براساس نظامنامه دارائي هاي هاي فيزيكي وزارت نفت ابلاغي سال 1399 و مدل IAM به شرح زیر می باشد:

• ارزيابي نظام مديريت دارائي هاي فيزيكي و تدوين نقشه راه
• مديريت تغيير فرهنگي سازماني (ارزيابي شبكه تغيير فرهنگي و برگزاري جلسات كميته تغيير)
• تدوين برنامه هاي استراتژي دارائي هاي فيزيكي و مشاوره جهت پياده سازي و پشتيباني از آنها
• تدوين نظام تصميم گيري مديريت دارائي هاي فيزيكي و پياده سازي آن
• ارزيابي نهائي و گزارش وضعيت نهائي