پروژه ها

ارائه خدمات مشاوره و نظارت بر بهره برداری و نگهداری تجهیزات خشکی و دریایی و مخابرات - بندر امام خمینی (ره)

 

 

 

 

 

معرفی پروژه:

این شرکت افتخار دارد که طی سی سال همکاری با سازمان بنادر و دریانوردی، انجام پروژه‌های مختلف صنعتی با معاونت‌های "مهندسی و عمران" و "فنی و نگهداری" در بنادر مختلف، با شناخت عمیق از فرآیندهای بندری و دریایی مانند فرآیندهای مرتبط با تخلیه و بارگیری، لایروبی، یدک کشی و ... به عنوان مشاوری امین در حوزه نگهداری و تعمیرات در خدمت آن سازمان معظم بوده است.

طراحی کارگاه‌های تعمیراتی، پیاده‌سازی سیستم نت پیشگیرانه (PM)، ساماندهی وضعیت مدیریت انبار و قطعات یدکی (MRO)، پیاده‌سازی سیستم مکانیزه نت (CMMS)، نظارت کارگاهی و عالیه بر راهبری و نگهداری و تعمیرات تجهیزات، ابنیه و تاسیسات، مشاوره خرید و اسقاط تجهیزات، قیمت گذاری تجهیزات و ... بخشی از عناوین کاری این گروه مهندسین مشاور در حوزه نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی‌های فیزیکی در سازمان بنادر و دریانوردی است.

در این بین، ارائه خدمات مشاوره نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی‌های فیزیکی به بندر امام خمینی (ره) برای این گروه مهندسین مشاور از جایگاهی ویژه برخوردار است. گروه مهندسین مشاور ایتسن به عنوان اولین مشاور سازمان بنادر در حوزه راهبری و نگهداری و تعمیرات تجهیزات، در سال 1373 کار خود را در این بندر آغاز نمود. این گروه مهندسین مشاور از سال 1373 تاکنون طی قرارداد های متعدد عهده دار مسئولیت مشاوره نگهداری و تعمیرات و نظارت عالی و کارگاهی بر راهبری تجهیزات در بخش های مختلف مانند تجهیزات بندری، دریایی و مخابراتی این بندر بوده است.

شرح خدمات:

 • جمع آوری و بروزرسانی داده های فنی و اسناد و مدارک تجهیزات خشکی بندر امام خمینی جهت ورود اطلاعات و بهره گیری از سیستم مکانیزه نت
 • مشاوره در انتخاب و پیاده سازی نرم افزار مدیریت مکانیزه نگهداری و تعمیرات(CMMS) در اداره تجهیزات خشکی
 • نظارت بر ایجاد آرشیو فنی فیزیکی و الکترونیکی در اداره تجهیزات خشکی
 • ارزیابی وضعیت مدیریت دارایی های فیزیکی
 • تدوین نقشه راه مدیریت دارایی های فیزیکی به صورت تفکیکی برای ادارات تابعه معاونت فنی و نگهداری
 • همکاری با کارفرما در پیاده سازی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی بر اساس نقشه راه تعالی
 • برگزاری دوره های آموزشی متعدد مرتبط با موضوعات مدیریتی و فنی نگهداشت
 • مشاوره در خصوص بروزرسانی و بهینه سازی سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه( PM) در ادارات تابعه
 • ممیزی دوره ای سیستم نگهداشت
 • همکاری با کارفرما در خصوص تدوین اسناد مناقصات و مزایدات راهبری و نگهداری و تعمیرات تجهیزات
 • همکاری با کارفرما در خصوص تهیه و تدوین دستورالعمل ها و روش های اجرایی سیستم های نگهداری و تعمیرات مطابق با استانداردهای IMS