اخبار اخبار شرکت

کارشناسان گروه مهندسین مشاور ایتسن ، آقایان مهندس عربی و مهندس طبسی، سرممیز و ممیز محترم شرکت مذکور به همراه مسئولین محترم منطقه قم ...

بیشتر بخوانید ...

برنامه پروژه طرح ریزی فرآیند خودارزیابی و تدوین نقشه راه تعالی دارایی های فیزیکی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه بوشهر طی روزهای بیست و دوم تا بیست و چهارم آذرماه سال ۹۵ با حضور نمایندگان شرکت ...

بیشتر بخوانید ...

کارشناسان گروه مهندسین مشاور ایتسن ، آقایان مهندس عربی و مهندس طبسی، سرممیز و ممیز محترم شرکت مذکور به همراه مسئولین محترم منطقه آذربایجان ...

بیشتر بخوانید ...

در راستای فرآیند خودارزیابی وتدوین نقشه راه تعالی دارایی های فیزیکی منطقه خراسان رضوی، جلسه ای با حضور آقای مهندس سراجی رئیس محترم مهندسی بهره وری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ...

بیشتر بخوانید ...