انتشارات

کتاب نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان ویرایش سوم

کتاب نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان ویرایش سوم

این کتاب نوشته آقای ماریوس باسون مدیر عامل شرکت آلادون و ویراش جدیدی از کتاب RCM II نوشته مرحوم جان موبری به عنوان پر فروش ترین کتاب در حوزه نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان است.

در کتاب حاضر که در سال 2018 منتشر شده، روشی از آنالیز نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان ارایه شده که تطابق بیشتری با استانداردهای بین المللی ISO 31000 در حوزه مدیریت ریسک و ISO 55000 در حوزه مدیریت دارایی دارد.