اخبار فروردین 00

شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد جهت ارتقاء سیستم نگهداری و تعمیرات در حوزه ریلی اقدام به انتخاب مشاور نموده است. در همین راستا گروه مهندسین مشاور عهده دار ارائه خدمات مشاوره می باشد ...

بیشتر بخوانید ...

با لطف پروردگار و به پشتوانه توان علمی ، فنی و تجربی مهندسین مشاور ایتسن ، برای اولین بار در کشور "ضابطه طراحی دپو و پارکینگ های قطار شهری" (نشریه شماره 803 سازمان برنامه و بودجه کشور ) تهیه و تدوین گردید . ...

بیشتر بخوانید ...

گروه مهندسین مشاور ایتسن به عنوان مشاور پروژه " استقرار نظام مدیریت دارایی های فیزیکی در شرکت پالایش نفت تبریز" انتخاب شد. ...

بیشتر بخوانید ...