اخبار آبان 98

سازمان بنادر

در راستای اجرای پروژه پیاده سازی سیستم مدیریت دارایی‌های فیزیکی در سازمان بنادر و دریانوردی، ارزیابی 11 بندر هدف توسط مشاورین ارزیاب صاحب صلاحیت منتخب با نظارت گروه مهندسین مشاور ایتسن به عنوان ناظر عالیه در حال انجام است. ...

بیشتر بخوانید ...
آبفا 3

شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 در جهت حرکت به سوی تعالی و افزایش بهره وری اقدام به انتخاب مشاور در زمینه ارزیابی و تدوین نقشه راه تعالی مدیریت دارایی فیزیکی نموده است. گروه مهندسین مشاور ایتسن در این راستا خدمات عهده دار ارایه خدمات مشاوره به شرح ذیل است: ...

بیشتر بخوانید ...