اخبار شهریور 97

تهیه پکیج تعمیرات اساسی

این قرارداد که در خرداد ماه سال 1397 توسط شرکت پتروشیمی اروند به گروه مهندسین مشاور ایتسن ابلاغ گردید شامل ارایه خدمات مشاوره در خصوص: ...

بیشتر بخوانید ...

استراتژی هایی برای ارتقاء سطح در مدیریت نگهداشت ...

بیشتر بخوانید ...

این پروژه شامل 1- تهیه نظامنامه جامع سیستم مدیریت دارایی 2- تهیه دستورالعمل ارزیابی سیستم مدیریت دارایی 3- تهیه دستور العمل تدوین نقشه راه تعالی 4- انتخاب مشاوران خبره، مشاوره و نظارت بر روند ارزیابی سیستم مدیریت دارایی فیزیکی توسط مشاوران و ....می باشد. ...

بیشتر بخوانید ...